Koirien haku

Perustiedot

Nimi:

Rekisterinumero:

Isän nimi:

Emän nimi:

Syntymävuosi: -

Sukupuoli:

Väri:

Alkuperä:

Terveys

Luusto ja nivelet

Lonkat: -

Kyynäreet: -

Polvet: -

Kystinuria

Kystinuria:

Sydänkuuntelu

Sivuääni:

Sydänultra

Aorttastenoosi SAS:

Dilatoiva kardiomyopatia DCM:

Pulmonaalistenoosi PS:

Mitraaliläppäsairaus MMVD:

Lepo-EKG LEKG:

Sydänultra yhteenveto:

Silmät

Perinnölliset silmäsairaudet:

Entropion:

Makroblepharon/ektropion :

Kataraktat:

Värien kantajuudet

Ruskea:

Valkokirjavuus:

Diluutio "harmaa":

Jalostuskoiralta vaadittavat terveystutkimukset

PEVISA

Lonkkakuvaus pakollinen, vähimmäisikä kuvaushetkellä 18 kk.

Kyynärkuvaus pakollinen, vähimmäisikä kuvaushetkellä 18 kk.

Sydäntutkimus pakollinen(AUSK).

Kennelliiton kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot

Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus

SNY:n pentuvälityslista

Edellisten lisäksi vaaditaan että molemmilla jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla tehtynä kystinuriatesti. Yhden sukupolven yli on kystinuriatestauksesta vapautus mikäli vanhemmat ovat testatusti vapaita. Lisäksi vaaditaan virallinen polvitutkimuslausunto.